ศาสตร์และศิลป์

กราฟีน ความเป็นมาของวัสดุมหัศจรรย์

กราฟีน วัสดุบางเพียงชั้นเดียวของอะตอม คือสิ่งเดียวกับที่พบได้ทั่วไปในไส้ดินสอของเด็กนักเรียนทุกคน คาร์บอนบางชั้นเดียวรูปหกเหลี่ยมมีชื่อเรียกว่ากราฟีนนั้นอยู่ในความสงสัยของเหล่านักวิทยาศาสตร์มายาวนาน มีหลายคนใช้ความพยายามอธิบายด้วยคณิตศาสตร์ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้ ความเป็นมา ปี 1859 เบจามิน คอลลินส์ โบรดี พบการมีอยู่ของชั้นบางๆของกราไฟต์ ออกไซด์ แบบลดรูปด้วยความร้อน ปี 1916 โครงสร้างของกราไฟต์ถูกพบด้วยการเลี้ยวเบนของผงกราไฟต์ ปี 1918 คอห์ลชูทเทอร์ และ ฮาเอนนิ ศึกษารายละเอียดของกระดาษกรสไฟต์ออกไซด์ ปี1924 โครงสร้างกราไฟต์ถูกพบด้วยวิธีเลี้ยวเบนของผลึกเดี่ยวสำเร็จ ปี 1947 พี.อาร์. วอลเลซทำการศึกษาเชิงทฤษฎีของกราฟีน ด้วยความต้องการรู้สมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ของกราไฟต์ในสามมิติ สมการดิแรคได้นำมาใช้โดย กอร์ดอน เซเมนนอฟ ดิวินเซนโซ่ และเมเล่ เซเมนนอฟ ชี้ว่าจะมีสนามแม่เหล็กเกิด ที่ระดับแลนเดาณ. ตำแหน่งดิแรค พ้อยท์ ในปี 1948 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแรกๆตีพิมพ โดย จี. รูเอส และ เอฟ.โวกท์ ก่อนปี 2004
Continue Reading
อุปกรณ์

อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค

อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค ในบทนี้จะทำการแสดงอัตราส่วนฮาร์โมนิคที่เป็นได้ เพื่อนำไปใช้สร้างสเกลแบบธรรมชาติที่มีจำนวนโน้ตไม่เป็น 7, 12 ตัว ในการคำนวณเราจะไม่ใช้อัตราส่วนฮาร์โมนิคที่ให้ค่าอัตราส่วนเท่ากับสองหรือมากกว่าสอง เพราะจะได้ค่าเกิน 1200 cents หรือเกินช่วงหนึ่ง octave อัตราส่วน           cents 2/1                      1200 3/2                        700 4/3         
Continue Reading
อุปกรณ์

บันไดเสียง

บันไดเสียง หรือสเกลดนตรี บันไดเสียง คือกลุ่มของเสียงที่เรียงจากต่ำไปสูงเป็นระบบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงเมเจอร์มี 12 บันไดเสียงเรียงจาก คีย์ C ไปยัง Bb  
Continue Reading
ศาสตร์และศิลป์

ที่มาสเกลดนตรีสากล 3

จากตอนที่แล้ว ท่านจะรู้จักสเกลดนตรีทั้งแบบเท่ากัน สเกลดนตรีธรรมชาติ ลิมิต ฮาร์โมนิคคี่ อัตราส่วนฮาร์โมนิค ท่านสามารถสร้างสเกลแบบใหม่ที่มีเสียงอยู่ระหว่างโทนได้ สเกลแบบนี้เราเรียกว่า microtone scale Microtone Scale microtone scale คือเสกลที่ประกอบไปด้วยโน้ตที่มีโน้ตระหว่างโน้ตโดยอาจใช้นำเอาเสียงจากลำดับฮาร์โมนิค หรือกฎที่ผู้คิดมาใช้ในการสร้างสเกล นักทฤษฎีดนตรีบางส่วนเชื่อว่า เราสามารถสร้างเสกลใหม่ๆได้ เพื่อให้ได้เสกล ที่ดีกว่าปัจจุบัน ท่านสามารถใช้ความสร้างสรรค์ของท่านในการสร้างสเกลของตนเองได้ ตัวอย่างเพลงในสเกล 53 โทน
Continue Reading
ศาสตร์และศิลป์

ที่มาสเกลดนตรีสากล 2

จากตอนที่แล้วเรารู้จัก สเกลดนตรีสากลทั้งแบบ สเกลเท่ากัน สเกลธรรมชาติ ทางทฤษฎีดนตรีเรียกการสร้างสเกลเช่นนั้นว่า temperament หรือ tuning Limit หากเราดูอัตราส่วนโน้ตในสเกลธรรมชาติ เราจะพบว่า สเกลธรรมชาติ 7 ตัวโน้ตมีอัตราส่วนเป็น 1/1, 9/8, 5/4, 4/3, 3/2, 5/3, 15/8, 2/1 เราจะพบว่าเศษอยู่ในรูปผลคูณ หรือยกกำลังของจำนวนเฉพาะที่ไม่เกิน 5 เราเรียกรูปแบบอัตราส่วนที่ได้นี้ว่า 5 limit ในทางทฤษฎีดนตรีสามารถเลือกใช้อัตราส่วนเป็นลิมิตใดๆของจำนวนเฉพาะได้ทั้งหมด เช่น 3, 5, 7, 11… สเกลแบบอิสระ แม้ว่าสเกลดนตรีสากลจะเลือกใช้อัตราส่วนของจำนวนเฉพาะเป็นหลัก แต่นักทฤษฎีอีกส่วนเห็นว่า เราสามารถใช้อัตราส่วนใดก็ได้ที่ทำให้ได้กลุ่มโน้ตที่กลมกลืนเป็นทางเลือก ฮาร์โมนิคคี่กับเสียงใหม่ สมบัติอย่างนึงของฮาโมนิคคือทุกๆลำดับคี่และ2เท่าของความถี่จะเกิดเสียงที่ไม่ซ้ำอันเดิม ตัวอย่าง 1-2-4-8-16-32-64-… Fundamental and Octaves 3-6-12-24-48-… Fifths 5-10-20-40-… Major Thirds
Continue Reading