Where energy matters!

Maxergy Technology

WE LOVE BLOGGING

เนื้อหาล่าสุดจากเรา

ข่าวสารและบทความ

กราฟีน ความเป็นมาของวัสดุมหัศจรรย์

กราฟีน วัสดุบางเพียงชั้นเดียวของอะตอม คือสิ่งเดียวกับที่พบได้ทั่วไปในไส้ดินสอของเด็กนักเรียนทุกคน คาร์บอนบางชั้นเดียวรูปหกเหลี่ยมมีชื่อเรียกว่ากราฟีนนั้นอยู่ในความสงสัยของเหล่านักวิทยาศาสตร์มายาวนาน มีหลายคนใช้ความพยายามอธิบายด้วยคณิตศาสตร์ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้

Read more

อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค

อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค ในบทนี้จะทำการแสดงอัตราส่วนฮาร์โมนิคที่เป็นได้ เพื่อนำไปใช้สร้างสเกลแบบธรรมชาติที่มีจำนวนโน้ตไม่เป็น 7, 12 ตัว ในการคำนวณเราจะไม่ใช้อัตราส่วนฮาร์โมนิคที่ให้ค่าอัตราส่วนเท่ากับสองหรือมากกว่าสอง เพราะจะได้ค่าเกิน 1200 cents หรือเกินช่วงหนึ่ง octave อัตราส่วน           cents 2/1                   […]

Read more

บันไดเสียง

บันไดเสียง หรือสเกลดนตรี บันไดเสียง คือกลุ่มของเสียงที่เรียงจากต่ำไปสูงเป็นระบบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงเมเจอร์มี 12 บันไดเสียงเรียงจาก คีย์ C ไปยัง Bb  

Read more

เบื้องหลังเทคโนโลยี

ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุดของเรา

กราฟีน

คาร์บอนบางชั้นเดียวรูปหกเหลี่ยมมีชื่อเรียกว่ากราฟีนนั้นอยู่ในความสงสัยของเหล่านักวิทยาศาสตร์มายาวนาน มีหลายคนใช้ความพยายามอธิบายด้วยคณิตศาสตร์ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้

อ่านต่อ

Band Gap Engineering in Graphene

วิศวกรรมการปรับแถบพลังงานในกราฟีนเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ

อ่านต่อ

ที่เก็บพลังงานด้วยตัวนำยิ่งยวด

ตัวยิ่งยวดสามารถนำมาใช้จัดเก็บพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กอย่างง่ายได้โดยนำตัวนำยิ่งยวดเชื่อมเป็นวงกลม 

อ่านต่อ

LED ทำความเย็น

ปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ ทศวรรษที่ 1960 โดยชาวรัสเซีย แต่นักวิทยาศาสตร์มักสมมติฐานบนพื้นฐานของอุปกรณ์สมัยนั้นว่าเราไม่สามารถทำความเย็นได้มากด้วยวิธีดังกล่าว

อ่านต่อ

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

เทคโนโลยีพลังงานของเราได้รับการพัฒนาโดยต่อเนื่อง เราค้นคว้าการผลิตพลังงาน ระบบจัดเก็บและแจกจ่ายพลังงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่ยังมีราคาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสนับสนุนเรา และใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างพึงพอใจ