ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกราฟีนเจือฟอฟอรัสและไนโตรเจน

Where energy matters!

ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกราฟีนเจือฟอฟอรัสและไนโตรเจน

คูมาตานิ แห่งม. โตโฮกุ ประสบความสำเร็จในการใช้กราฟมันเจือไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในการเปลี่ยนน้ำเป็นไฮโดรเจน

คูมาตานิ อาศัยแบบจำลองคณิตศาสตร์ทำนายความสามารถในการเร่งการเปลี่ยนน้ำเป็นไฮโดรเจนของกราฟีนที่เจือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

เขากล่าวว่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นธาตุดีสุดในการช่วยกราฟีนในปฏิกิริยาอิโลกโตรไลซิส

การค้นพบนี้สามารถนำไปใช้ใน Fuel Cell โดยไม่ต้องใช้ถังแรงดันสูงเช่นกัน

ที่มา https://www.tohoku.ac.jp/en/press/mathematically_designed_graphene.html