ตัวเร่งปฏิกิริยาฟูเอลเซลล์

Where energy matters!

ตัวเร่งปฏิกิริยาฟูเอลเซลล์

นักวิจัยพบตัวเร่งปฏิกิริยา FeNC เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ปกติการใช้ Pt ใน Fuel Cell นั้นอายุการใช้งานน้อยมาก

นักวิจัยพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ เพื่อให้การใช้งานได้ถึง 50000วินาที