ที่มาสเกลดนตรีสากล 3

Where energy matters!

ที่มาสเกลดนตรีสากล 3

จากตอนที่แล้ว ท่านจะรู้จักสเกลดนตรีทั้งแบบเท่ากัน สเกลดนตรีธรรมชาติ ลิมิต ฮาร์โมนิคคี่ อัตราส่วนฮาร์โมนิค

ท่านสามารถสร้างสเกลแบบใหม่ที่มีเสียงอยู่ระหว่างโทนได้ สเกลแบบนี้เราเรียกว่า microtone scale

Microtone Scale

microtone scale คือเสกลที่ประกอบไปด้วยโน้ตที่มีโน้ตระหว่างโน้ตโดยอาจใช้นำเอาเสียงจากลำดับฮาร์โมนิค หรือกฎที่ผู้คิดมาใช้ในการสร้างสเกล

นักทฤษฎีดนตรีบางส่วนเชื่อว่า เราสามารถสร้างเสกลใหม่ๆได้ เพื่อให้ได้เสกล ที่ดีกว่าปัจจุบัน

ท่านสามารถใช้ความสร้างสรรค์ของท่านในการสร้างสเกลของตนเองได้

ตัวอย่างเพลงในสเกล 53 โทน