บันไดเสียง

Where energy matters!

บันไดเสียง

บันไดเสียง หรือสเกลดนตรี

บันไดเสียง คือกลุ่มของเสียงที่เรียงจากต่ำไปสูงเป็นระบบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

บันไดเสียงเมเจอร์

บันไดเสียงเมเจอร์มี 12 บันไดเสียงเรียงจาก คีย์ C ไปยัง Bb