สื่อบันทึกด้วยแสง

Where energy matters!

สื่อบันทึกด้วยแสง

ภายหลังความสำเร็จของการเข้ารหัสแบบ PCM และ FM Modulation ทำให้การบันทึกข้ อมูลแบบดิจิตอลเป็นไปได้

สื่อบันทึกข้อมูลแสงแรกได้รับการนำไปใช้กับการบันทึกวีดีทัศน์ David Pual Gregg และ John Russell ทำการบันทึกวิดีทัศน์ลงแผ่นโปร่งแสงในปี 1958 และได้รับสิทธิบัตรในปี 1970 และ 1990  แผ่นบันทึกวีดิทัศน์นี้ได้รับชื่อว่า เลเซอร์ดิสก์​ David  และ​John ขายสิทธิ​บัตรให้​บริษัท​ ​MCA

เลเซอร์ดิสก์ CC-BY-SA3.0

 

เลเซอร์ดิสก์ในงานวิดิทัศน์นั้นดีกว่าสื่ออนาลอกหลายอย่าง ทั้งความชัด ละเอียดและการไม่ลดทอนคุณภาพหลังใช้งาน ไปจนถึงการทำสำเนาแบบไม่ลดคุณภาพ ต่างจาก​สื่อบันทึกอนาล็อกในขณะนั้นคือเทปแม่เหล็ก VHS และ  Betamax

อย่างไรก็ตามเลเซอร์ดิสก์ไม่ค่อยได้รับความนิยมที่อเมริกานัก ด้วยราคาเครื่องเล่นที่สูง ตลาดส่วนมากจึงเป็นญี่ปุ่น และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ภายหลังมีการพัฒนาไปสู่เครื่องเล่นเสียง โดยบริษัท Sony และ Phillip เรียกว่า CD

ในปีพ.ศ. 2527 CD-ROM ถือกำเนิด ทำให้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพิ่มจาก 1.44MB ในฟลอปปี้ดิสก์ เป็น 700MB ในทันที

CDROM Wikipedia CC-BY-SA 3.0

การเข้ามาของ DVD และ​ bluray ซึ่งเก็บข้อมูล​ได้มากกว่า และ​ solid-state ราคาถูกที่มี Read- Write ความเร็วสูงทำให้​ Laser disk และ​ CD ลดลง

ที่มา