อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค

Where energy matters!

อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค

อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค

ในบทนี้จะทำการแสดงอัตราส่วนฮาร์โมนิคที่เป็นได้ เพื่อนำไปใช้สร้างสเกลแบบธรรมชาติที่มีจำนวนโน้ตไม่เป็น 7, 12 ตัว

ในการคำนวณเราจะไม่ใช้อัตราส่วนฮาร์โมนิคที่ให้ค่าอัตราส่วนเท่ากับสองหรือมากกว่าสอง เพราะจะได้ค่าเกิน 1200 cents หรือเกินช่วงหนึ่ง octave

อัตราส่วน           cents

2/1                      1200

3/2                        700

4/3                        498

5/4                        386

5/3                        884

6/5                        316

6/4=3/2                 702

7/6                        267

7/5                        583

7/4                        969

8/7                        231

8/6=4/3                  498

8/5                        813