เปลี่ยนน้ำ(เอทานอล)เป็นไฮโดรเจน

Where energy matters!

เปลี่ยนน้ำ(เอทานอล)เป็นไฮโดรเจน

เร็วๆนี้นักวิจัยจากม. แมนเชสเตอ์์ประสบความสำเร็จในการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำด้วยกราฟีน

นักวิจัยพบว่าเมื่อนำกราฟีนที่มีแพลทตินัมเกาะอยู่สามารถทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์เปลี่ยนน้ำเป็นไฮโดรเจนได้ถึง 10000 อะตอมต่อ 1 โฟตอน

นั่นหมายถึงเราอาจใช้น้ำเป็นแหล่งจ่ายพลังงานแก่ Fuel Cell ในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องใช้ถังแรงดันสูงอีกต่อไป

และหากเราทำการค้นคว้า อาจใช้เอทานอล/บิวทานอลที่มีไฮโดรเจนต่อมวลมากกว่าได้

ที่มาhttps://www.nature.com/articles/s41565-017-0051-5