แบตเตอร์รี่และเซลล์เชื้อเพลิง

Where energy matters!

แบตเตอร์รี่และเซลล์เชื้อเพลิง

พลังงานแบบหนึ่งที่มนุษย์คุ้นเคยกันคือพลังงานไฟฟ้า มนุษย์พบเห็นไฟฟ้าจากปรากฎการณ์ฟ้าแลบตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์แต่ไม่ทราบว่ามันคืออะไร บันทึกเก่าแก่ที่สุดมีอายุถึง 2750 ปีก่อนคริสตกาลพบว่าชาวอียิปต์มีการเรียกปลาชนิดหนึ่งว่า “สายฟ้าแห่งแม่น้ำไนล์” จึงอาจกล่าวว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยต่อมนุษย์มายาวนาน

แบตเตอรี่นั้นเป็นคำอธิบายการทำงานหม้อไลเดนโดย เบนจามิน แฟรงคลิน โดยยืมคำมาจาก การทำงานร่วมกันของปืนใหญ่ ในปี 1748 และ ต่อมา โวลต้า จึงประดิษฐ์แบตเตอรี่เคมีได้สำเร็จในปี 1800

ขณะที่เซลล์เชื้อเพลิง มีการคิดค้นได้ในปี 1838 ส่วนการใช้แบตเตอรี่ในยานยนต์นั้นเริ่มตั้งแต่รถคันแรกผลิตขึ้น เพราะสมัยนั้นยังไม่มีการนำน้ำมันมาใช้ในการขับเคลื่อนสิ่งใด