ศาสตร์และศิลป์

อิเล็กทรอนิกส์สวมใส่ได้ด้วยทองควอไซ

นักวิจัยแก่งสถาบันมอสโกพบว่าหากเราใช้ MoS2 แบบชั้นเดียวคั่นกลาง Quasi ของทอง เราสามารถปลูก Quasi ของทองลงบนผิววัสดุใดๆก็ได้ Quasi ของทอง นั้นมีสมบัติโปร่งแสงและสามารถควบคุมคลื่นแสงได้ นั้นนำไปสู่ทางเลือกวัสดุใหม่ๆในอนาคตอีกด้วย ตามปกติโลหะนั้นไม่สามารถมีโครงสร้างแบบ 2 มิติได้ เพราะเมื่อเรานำโลหะปลูกบนผิวใดๆ จะพบว่ามันฟอร์มรูปแบบ 3 มิติขึ้นเป็นชั้นหนาถึง 20 นาโนเมตร การค้นพบนี้จึงเป็นการได้ประโยชน์จากการนำสมบัติของ วัสดุ 2 มิติมาสู่โลหะทีเดียว
Continue Reading