อุปกรณ์

บันไดเสียง

บันไดเสียง หรือสเกลดนตรี บันไดเสียง คือกลุ่มของเสียงที่เรียงจากต่ำไปสูงเป็นระบบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงเมเจอร์มี 12 บันไดเสียงเรียงจาก คีย์ C ไปยัง Bb  
Continue Reading
ศาสตร์และศิลป์

ที่มาสเกลดนตรีสากล 3

จากตอนที่แล้ว ท่านจะรู้จักสเกลดนตรีทั้งแบบเท่ากัน สเกลดนตรีธรรมชาติ ลิมิต ฮาร์โมนิคคี่ อัตราส่วนฮาร์โมนิค ท่านสามารถสร้างสเกลแบบใหม่ที่มีเสียงอยู่ระหว่างโทนได้ สเกลแบบนี้เราเรียกว่า microtone scale Microtone Scale microtone scale คือเสกลที่ประกอบไปด้วยโน้ตที่มีโน้ตระหว่างโน้ตโดยอาจใช้นำเอาเสียงจากลำดับฮาร์โมนิค หรือกฎที่ผู้คิดมาใช้ในการสร้างสเกล นักทฤษฎีดนตรีบางส่วนเชื่อว่า เราสามารถสร้างเสกลใหม่ๆได้ เพื่อให้ได้เสกล ที่ดีกว่าปัจจุบัน ท่านสามารถใช้ความสร้างสรรค์ของท่านในการสร้างสเกลของตนเองได้ ตัวอย่างเพลงในสเกล 53 โทน
Continue Reading