ศาสตร์และศิลป์

กราฟีน ความเป็นมาของวัสดุมหัศจรรย์

กราฟีน วัสดุบางเพียงชั้นเดียวของอะตอม คือสิ่งเดียวกับที่พบได้ทั่วไปในไส้ดินสอของเด็กนักเรียนทุกคน คาร์บอนบางชั้นเดียวรูปหกเหลี่ยมมีชื่อเรียกว่ากราฟีนนั้นอยู่ในความสงสัยของเหล่านักวิทยาศาสตร์มายาวนาน มีหลายคนใช้ความพยายามอธิบายด้วยคณิตศาสตร์ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้ ความเป็นมา ปี 1859 เบจามิน คอลลินส์ โบรดี พบการมีอยู่ของชั้นบางๆของกราไฟต์ ออกไซด์ แบบลดรูปด้วยความร้อน ปี 1916 โครงสร้างของกราไฟต์ถูกพบด้วยการเลี้ยวเบนของผงกราไฟต์ ปี 1918 คอห์ลชูทเทอร์ และ ฮาเอนนิ ศึกษารายละเอียดของกระดาษกรสไฟต์ออกไซด์ ปี1924 โครงสร้างกราไฟต์ถูกพบด้วยวิธีเลี้ยวเบนของผลึกเดี่ยวสำเร็จ ปี 1947 พี.อาร์. วอลเลซทำการศึกษาเชิงทฤษฎีของกราฟีน ด้วยความต้องการรู้สมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ของกราไฟต์ในสามมิติ สมการดิแรคได้นำมาใช้โดย กอร์ดอน เซเมนนอฟ ดิวินเซนโซ่ และเมเล่ เซเมนนอฟ ชี้ว่าจะมีสนามแม่เหล็กเกิด ที่ระดับแลนเดาณ. ตำแหน่งดิแรค พ้อยท์ ในปี 1948 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแรกๆตีพิมพ โดย จี. รูเอส และ เอฟ.โวกท์ ก่อนปี 2004
Continue Reading