LED ทำความเย็น

Where energy matters!

LED ทำความเย็น

นักวิจัย ม.มิชิแกน ทดสอบการใช้ LED ในการทำความเย็น

ทีมวิจัยสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิขนาดเล็กวางในสุญญากาศ และต่อ LED อินฟราเรด ย้อนกระแส

ทีมพบว่าเมื่อ LED ทำงาน อุณหภูมิที่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะ

ศ. เรดดี้ กล่าว “อุปกรณ์ขนาดเล็กของเราลดอุณหภูมิได้ในระดับมิลลิเคลวิน แต่หากเราสามารถปรับปรุงขนาดได้ เราจะพบว่ามันสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง 6W/M2  ทีเดียว”

“เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาได้ถึง 2 เท่า” เขากล่าวต่อ

ปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ ทศวรรษที่ 1960 โดยชาวรัสเซีย แต่นักวิทยาศาสตร์มักสมมติฐานบนพื้นฐานของอุปกรณ์สมัยนั้นว่าเราไม่สามารถทำความเย็นได้มากด้วยวิธีดังกล่าว

แต่ทีมเราพบว่าการคำนวณในปี 1980 สามารถใช้วิธีอื่นในการทำให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพได้

htps://www.futurity.org/leds-computer-cooling-1984712/